Tiếng Anh | Tiếng Việt

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 28

03/07/2020 23:13     36
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần thứ 28 (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)
 
Thời gian
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Thứ hai, ngày 06/7/2020
9 giờ 00
Họp chi bộ khoa Công nghệ thực phẩm.
- Bí thư Chi bộ;
- Toàn thể Đảng viên trong chi bộ.
Phòng họp 3
Thứ sáu, ngày 10/7/2020
8 giờ 00
Đ/c Bí thư chi bộ dự họp Ban chấp hành Đảng bộ (mở rộng).
 
Phòng họp 4
Thứ bảy, ngày 11/7/2020
8 giờ 00
Ngày hội khoa học sinh viên lần thứ VIII, năm 2020 khoa Công nghệ thực phẩm.
- Lãnh đạo khoa;
- Giảng viên hướng dẫn, sinh viên có đề tài tham gia xét giải thưởng;
- Sinh viên được điều động;
- Những người quan tâm.
Phòng E2-102
13 giờ 30
Ngày hội khoa học sinh viên lần thứ VIII, năm 2020 – Phiên toàn thể tổng kết.
- Lãnh đạo khoa;
- Giảng viên hướng dẫn, sinh viên có đề tài tham gia xét giải thưởng;
- Sinh viên được điều động;
- Những người quan tâm.
Hội trường 2
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
Bình Dương, ngày 03 tháng 7 năm 2020
TL. TRƯỞNG KHOA
THƯ KÝ KHOA
Thống kê truy cập

 Đang truy cập: 9

 Tất cả: 3442246