Tầm nhìn - Sứ mệnh - Chiến lược phát triển

7/26/2017 4:36:51 PM     2110

Sứ mệnh
Đào tạo nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trở thành trung tâm tư vấn nghiên cứu trong khu vực.
Tầm nhìn
Phát triển theo mô hình đại học tiên tiến, xác lập uy tín trong nước và hội nhập. Người học có năng lực làm việc trong nước và nước ngoài.
Mục tiêu
Năm 2017: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc gia
Năm 2018: Là thành viên của tổ chức AUN và một số chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN
Năm 2020: Tiến hành đánh giá chất lượng theo chuẩn Quốc tế (QS.STAR)
Năm 2021: Chuẩn Quốc gia đại học theo định hướng ứng dụng
(Trích văn bản số 548/ĐHTDM-HC ban hành ngày 23/11/2015)
Với nhiệm vụ triển khai sứ mệnh của Đại học Thủ Dầu Một, Khoa Khoa học Tự nhiên đưa ra một số nhiệm vụ như sau:
- Khoa, bộ môn trực thuộc đang xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo, phát triển thêm một số chuyên ngành mới nhằm đáp ứng nhân lực đảm bảo chất lượng cho xã hội. Ngoài ra, sau khi được trang bị một số kiến thức bổ sung về giảng dạy Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học Môi trường… sinh viên có thể công tác ở các trường THCS, THPT…
- Khoa, Bộ môn tham mưu nhà trường trang bị đầy đủ và đồng bộ các trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc thực hành thí nghiệm và nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên.
- Một số môn chuyên ngành của bộ môn sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao khả năng hội nhập trong nước và khu vực.
- Tiến tới xây dựng một số chương trình đào tạo chất lượng cao, đào tạo liên kết với các trường đại học trong khu vực và quốc tế để cung cấp nguồn nhân lực lao động chất lượng cao cho trong nước và khu vực.

Thống kê truy cập

 Đang truy cập: 25

 Tất cả: 3309283